Zespół Kancelarii

Strona główna

Zespół Kancelarii

Zespół Kancelarii

Kancelarię prawną w Poznaniu tworzy zespół doświadczonych prawników: adwokatów i radców prawnych, którzy skutecznie reprezentują naszych klientów w sprawach prawnych, w tym i sprawach sądowych. Kancelaria prawna mieści się w Poznaniu i głównie kieruje swoją ofertę do mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Niemniej jednak nie widzimy także przeszkód aby prowadzić sprawy związane z obronom praw kierowców poza Wielkopolską i Poznaniem.

Bartosz Kowalak

Radca prawny | Współwłaściciel

Bartosz Kowalak – partner i współwłaściciel kancelarii, radca prawny pochodzący z Poznania. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, po zakończonej nauce uniwersyteckiej ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Autor wielu artykułów w prasie prawniczej, twórca i redaktor popularnego bloga prawniczego poświęconego odszkodowaniom: www.blogoodszkodowaniach.pl. Posiada wieloletnie doświadczenie w procesach odszkodowawczych, a także w postępowaniach przed ubezpieczycielami. Jest ekspertem od likwidacji szkód z OC i AC, które zdobywał reprezentując zarówno kierowców jak i warsztaty samochodowe. Wielokrotnie reprezentuje również osoby pokrzywdzone w wypadkach, skutecznie domagając się w ich imieniu zadośćuczynienia i odszkodowania. Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim. Zna także język hiszpański.

Kontakt: bartosz.kowalak@prawnikpoznanski.pl

Joanna Jędrzejewska

Radca prawny | Współwłaściciel

Joanna Jędrzejewska – partner i współwłaściciel kancelarii, radca prawny pochodząca ze Szczecina,  absolwentka Wydziału Prawa w Szczecinie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W ramach pracy w kancelarii zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, w tym również prawem odszkodowań. Ma duże doświadczenie w procesach odszkodowawczych, reprezentuje klientów także w postępowaniach przed ubezpieczycielami. Zajmuje się także pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach, biorąc udział w ich imieniu w sprawach karnych jako oskarżyciel posiłkowy. Biegle włada językiem angielskim.

Kontakt: joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

Anna Konrady

Adwokat

Joanna Kowal – aplikant adwokacki, od wielu lat związana z kancelarią, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako przyszły adwokat szczególnie interesuje się prawem karnym, w tym obroną kierowców w procesach o jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a także w sprawach wypadków drogowych. Zajmuje się także składaniem wniosków o blokadę alkoholową i skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Na bieżąco śledzi zmiany dotyczące prawa karnego i regulacji dotyczących kierowców, przygotowując artykuły i opracowania. Reprezentuje także oskarżycieli posiłkowych – zarówno w procesach karnych jak i sprawach cywilnych o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Kontakt: joanna.kowal@prawnikpoznanski.pl

Joanna Kowal

Aplikant adwokacki

Joanna Kowal, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka programu Erasmus+ na Universidad Pablo Olavide w Sewilli. Jej zainteresowania prawnicze koncentrują się na prawie karnym, w tym w szczególności na sprawach związanych z ruchem drogowym, prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków. Specjalizuje się także w prawie odszkodowań związanych ze szkodą na osobie – w tym w dochodzeniu zadośćuczynień z OC sprawców wypadków oraz świadczeń z prywatnych polis czy ubezpieczeń grupowych. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym, zajmując się w Kancelarii sprawami upadłości konsumenckiej. Współprowadzi także sprawy rodzinne, tj. m. in. sprawy rozwodowe, sprawy o alimenty oraz o władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi.

Biegle włada j. angielskim oraz j. hiszpańskim. Posiada certyfikat DELE Instytutu Cervantesa w Madrycie zaświadczający znajomość języka hiszpańskiego na poziomie C1 (zaawansowany).

Kontakt do prawnika: joanna.kowal@prawnikpoznanski.pl