Blokada alkoholowa

Strona główna

Blokada alkoholowa

Co to jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to urządzenie, które zapobiega jeździe pod wpływem alkoholu. Urządzenie to montuje się w pojeździe. Dokonuje ono pomiaru stężenia alkoholu we krwi i w przypadku stwierdzenia alkoholu w wydychanym powietrzu – uniemożliwia uruchomienie pojazdu. Urządzenie może też zażądać próbek oddechu podczas jazdy – ma to na celu zapobieganie spożywania alkoholu w trakcie jazdy. Przypomina to alkomat, który steruje możliwością kierowania pojazdu. Urządzenie zapisuje w pamięci wszelkie pomiary, a także jest w stanie przesłać informacje o próbie kierowania pod wpływem do odpowiednich służb lub na przykład do pracodawcy.

Blokady alkoholowe powstały, żeby zapobiegać jeżdżeniu pod wpływem alkoholu. Stały się jednak również szansą dla osób, które na skutek jazdy po alkoholu otrzymały zakaz kierowania pojazdami. Osoby, które są w trakcie wykonywania takiego zakazu mogą pod pewnymi warunkami ubiegać się o zezwolenie na jazdę samochodem wyposażonym w blokadę. Blokada umożliwia więc wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy i możliwość powrotu do pracy czy też wykonywania obowiązków domowych. Tłumaczy to dlaczego kierowcy po otrzymaniu zakazu prowadzenia pojazdów tak chętnie ubiegają się o blokadę alkoholową.

Mam zakaz prowadzenia pojazdów – kiedy mogę ubiegać się o blokadę?

Wniosek o blokadę alkoholową, a dokładniej wniosek o zezwolenie na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową można złożyć dopiero po upływie co najmniej połowy okresu zakazu prowadzenia pojazdów. Jeśli jednak sprawa jest pilna warto złożyć do sądu wniosek nieco wcześniej – można to zrobić nawet na miesiąc lub dwa przed upływem połowy zakazu. W takiej sytuacji sąd z reguły wyznacza posiedzenie na termin po upływie połowy zakazu. Nie można jednak takiego wniosku składać zbyt wcześnie. Jeśli złożymy wniosek przykładowo na pół roku przed upływem okresu zakazu sąd uzna, iż nie zostały spełnione wymogi formalne z art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego i taki wniosek oddali.

Jakie warunki muszę spełnić, żeby dostać blokadę alkoholową?

Możliwość zmiany zakazu prowadzenia pojazdów na blokadę alkoholową reguluje art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z tym artykułem, aby ubiegać się o blokadę musi upłynąć co najmniej połowa okresu, na który sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. Poza tym sąd oceni wagę popełnionego przestępstwa (np. stężenie alkoholu we krwi przy przestępstwie za które otrzymaliśmy zakaz), zachowanie w trakcie wykonywania zakazu, indywidualne okoliczności życiowe – np. sytuację zawodową, rodzinną czy też zdrowotną. Wszystko zależy jednak od decyzji sądu. Sąd może – ale NIE MUSI – przyznać nam możliwość kierowania pojazdem z blokadą alkoholową. Dla pocieszenia możemy dodać, że blokady alkoholowe w Polsce są stosowane coraz częściej i w wielu przypadkach sądy godzą się na takie zmiany. Warto jednak pamiętać, że otrzymanie możliwości kierowania pojazdem z blokadą alkoholową nie oznacza zwolnienia z konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy, ani też w żaden sposób nie skraca zakazu prowadzenia pojazdów. Zakaz ten jedynie przekształca się w blokadę alkoholową – co oznacza, że do końca okresu oznaczonego w wyroku będziemy musieli korzystać z pojazdu wyposażonego w blokadę. Co więcej, jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był orzeczony na więcej niż rok – najpierw trzeba będzie podejść do egzaminu na prawo jazdy.

Procedura uzyskania blokady

W celu uzyskania zmiany zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów nie mających blokady alkoholowej należy po upływie wymaganego ustawą okresu (tj. połowy zakazu) złożyć wniosek o zmianę wykonywania zakazu do sądu, który wydawał wyrok w pierwszej instancji. Zazwyczaj jest więc sąd rejonowy, który nałożył na nas zakaz. We wniosku trzeba wskazać sygnaturę sprawy i datę wydania wyroku, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. Należy także zawrzeć informację o tym przez ile czasu zakaz był wykonywany (czy upłynęła połowa okresu trwania zakazu). Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, w którym kierowca wskaże:

  • jak do tej pory przebiegało wykonywanie zakazu – tutaj można załączyć na przykład zaświadczenie o niekaralności, wskazać że zakaz był przestrzegany;
  • z jakich powodów kierowca ubiega się o zmianę zakazu – tutaj należy opisać sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną – w zależności od tego jaka jest motywacja do uzyskania blokady.

Wniosek jest bezpłatny i poza wskazanymi wyżej informacjami nie musi spełniać żadnych innych wymogów. Nie ma konieczności załączania do wniosku żadnych dokumentów. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że warto takie dokumenty sądowi dostarczyć. Do wniosku można dołączyć np. opinię od pracodawcy, dokumenty potwierdzające działalność społeczną lub charytatywną, dokumentację medyczną kierowcy bądź członka rodziny itd.

Sąd z reguły rozpatruje wniosek na posiedzeniu niejawnym, na które kierowca nie jest wezwany. Czas oczekiwania na takie posiedzenie zazwyczaj trwa kilka miesięcy. Na posiedzeniu sąd wydaje postanowienie o zmianie zakazu lub oddaleniu wniosku. Kierowcy przysługuje prawo złożenia zażalenia. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o uzasadnienie – mamy na to 7 dni od otrzymania postanowienia. Po otrzymaniu uzasadnienia można złożyć zażalenie. Termin na złożenia zażalenia w sprawie o blokadę alkoholową wynosi 7 dni. Zażalenie składamy do sądu wyższej instancji, za pośrednictwem sądu który wydał postanowienie.

Ile kosztuje założenie blokady?

Wyżej wspomnieliśmy, że po uzyskaniu zgody sądu na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową trzeba ją zamontować w pojeździe, którym kierowca na co dzień się porusza. Blokadę można założyć nie tylko w aucie osobowym, lecz także w samochodzie ciężarowym czy też w autobusie. Wiąże się to z wydatkiem około 3 tysięcy w przypadku zakupu urządzenia. Niektóre firmy sprzedają także blokady używane, które są nieco tańsze i mogą kosztować ok 1-2 tysiące. Osoby, które nie mogą jednorazowo pozwolić sobie na tak duży wydatek nie mają się o co martwić, gdyż blokadę można też wynająć. Miesięcznie jest to koszt około kilkudziesięciu złotych. Ceny na rynku się wahają i warto dobrze poszukać sprzedawcy, tak aby nie przepłacać. Montaż blokady w samochodzie może wykonać elektryk bądź mechanik samochodowy – warto upewnić się, że urządzenie spełnia wszelkie wymogi i funkcjonuje prawidłowo. Jazda z nieprawidłowo działającą blokadą może doprowadzić do złamania zakazu – czyli popełnienia kolejnego przestępstwa. Warto więc zatrudnić specjalistę i nie instalować urządzenia na własną rękę. Koszty montażu również się wahają i mogą wynosić od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy. Po instalacji blokady należy także odbyć przegląd pojazdu, co wiąże się z dodatkowym kosztem.